Cenník 

80€/m

Náš cenník:

Cena vrtu je 80€/m. Cena sa nijako nenavyšuje v závislosti od podložia, prístupu, dopravy atď. na rozdiel od iných firiem.

Cena zahŕňa:

  • Vrt 
  • PVC rúra s atestom na pitnú vodu (modrá hrubostenná)
  • Obsyp (dunajsky premývaný štrk 4/8)
  • Doprava
  • Vyčistenie vrtu (prvotné odčerpanie vody)
  • Konzultácia a obhliadka vrtu

Studňa na kľúč 

V prípade realizácie studne na kľúč sa započítavajú k cene použite technológie, ako napríklad: čerpadlo, šachta, ventily, spínače, výkopové práce, atď.